Bak Ambalaj olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz. Şirketimizin potansiyel adayları olan stajyerlerimizden stajını başarılıyla tamamlayan öğrencilerimize, ilerleyen dönemlerde iş imkanı sağlayarak istihdam kaynaklarımızı zenginleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci ile yürüttüğümüz staj programlarımızın detayı aşağıda belirtildiği gibidir:

Yaz Staj Programı

Yaz staj programında, üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar neticesinde üniversite öğrencilerine, öğrenmiş oldukları teorik bilgiyi uygulama imkanı sağlıyor ve çalışacakları bölüme göre farklılık gösteren kısa soluklu projeler vererek onları iş hayatına hazırlıyoruz. 

Haziran-Eylül aylarını kapsayan süreçte; gerek staj yapması zorunlu olan öğrenciler gerekse gönüllü olan öğrencilere mülakat deneyimi kazandırdıktan sonra yüksek potansiyelli öğrencileri bünyemize dahil ediyoruz.

Kış Staj Programı

Kış staj programı için öncelikli olarak bölümlerin ihtiyaç duyduğu stajyer sayısını analiz ediyoruz. Stajyerlerin nitelik ve nicelik bakımından tespit edilmesinin ardından meslek liseleri ve ticaret liseleri ile ortak bir çalışma yürütüyoruz ve danışman öğretmenlerin ardından İnsan Değerleri'nin süzgecinden geçen öğrencilerimize staj imkanı sağlıyoruz.

Lise öğrencilerimizi, toplumumuz için faydalı birer birey olmaları amacıyla sürekli olarak gözlemliyor, kendilerine ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlıyoruz.