Bak Ambalaj, başta gıda ürünleri olmak üzere pek çok tüketici ürününün üretim süreçlerinde harcanan karbon ayak izini, ürettiği yüksek kalitedeki esnek ambalajlar ile koruma altına almaktadır. Bunun yanı sıra tüm esnek ambalaj üretim süreçlerini “sürdürülebilirlik odağında; çevreye ve insana duyduğu saygı çerçevesinde” yapılandırmaktadır. Üretim tesislerindeki çevre odaklı üretim teknolojileri Solvent Geri Dönüşüm Tesisleri ve AR-GE Merkezi çatısı altında yürütülen “Sürdürülebilir Ürün Projeleri” sürdürülebilirlik amacına hizmet etmektedir.  Atık yönetimi ile de çevrede oluşabilecek olumsuz etkiler minimize edilmekte ve sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler belirlenmektedir.

Sürdürülebilirlik Göstergeleri

Ege Orman Vakfı

Bak Ambalaj sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ege Orman Vakfı'nı desteklemekte ve her yıl İzmir ve etrafındaki bölgelere yeni ormanlar kazandırmaktadır.

Bugüne kadar İzmir ve çevresinde 8 milyon üzerinde fidan diken Ege Orman Vakfı, kuruluşların karbondioksit emisyonundan kaynaklanan iklim değişikliğine çare olacak Karbon Ormanları oluşturmada güvenilir çözüm ortağıdır.

Ege Orman Vakfı - Web Sayfası