Ticari ve Sicil Bilgileri

 Ticaret Ünvanı  :  Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
 Ticaret Merkezi  Adresi  :  Atatürk Org. San. Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli / İZMİR 
 Telefon, Telex, Faks    :  0 232 376 74 50 - 0 232 376 74 58 
 Bağlı Bulunduğu Grup   :   Bakioğlu Holding A.Ş. 
 DİE Sektör Kodu  :   222120690
 Kuruluş Tarihi  :   05.02.1973
 Faaliyet Konusu  :  Ambalaj Malzemesi Üretimi 
 Ticaret Sicil Memurluğu - No  :   İzmir Ticaret Sicil Memurluğu 4050 / K - 567
 Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No  : Hasan Tahsin 1310079742