CEFLEX

Türkiye’den ilk paydaşının Bak Ambalaj olduğu, döngüsel ekonomide esnek ambalajın performansını artırmak için esnek ambalajın tüm değer zincirini temsil eden bir Avrupa şirketler ve dernekleri konsorsiyumunun ortak girişimidir. CEFLEX paydaşlığı ile Bak Ambalaj, döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak girişimlerde bulunmakta gerek ürün gerek üretim süreçleri boyutunda önemli gelişmeler kaydetmektedir.

SPC

Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu, ambalaj sanayisinde yer alan işletmeler, kamu kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde olan; ambalajı daha sürdürülebilir kılmak üzere 2004 yılından bu yana faaliyetler gerçekleştiren Amerika merkezli bir oluşumdur. Bak Ambalaj’ın da paydaşı olduğu Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu (SPC) ve diğer paydaşlıklar aracılığıyla sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir ambalaj çözümlerine odaklanılmaktadır.