Sürdürülebilirlik

Çevre Politikamız

Bak Ambalaj Çevre Politikası'nın temel esası “Çevre Koruma”dır. Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, özellikle temiz hava, gürültü kirliliği, su kirliliği, atıkların bertarafı, radyasyondan korunma ve toprağın kirlenmesi gibi çevresel boyutları kontrol altında tutarak, bu etkileri azaltarak kuruluşun çevre performansını sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm üretim faaliyetlerine yansıtarak gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevre koruma tüm çalışanların görevi ve sorumluluğudur. Tüm çalışanlarda çevre bilincinin oluşturulması ve desteklenmesi ve gerekli kaynakların sağlanması yönetimin sürekli sorumluluğudur. Bu bağlamda amaçlar,

  • Doğa ile dost teknolojiye yönelmek ve tüm yeni yatırımlarda çevreye en az zararlı olanı gözetmek,
  • Tüm tedarikçilerin de bilinçlendirilmesini sağlayarak zincire dahil etmek,
  • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
  • Sera gazı emisyonlarını azaltarak, çevreye vereceğimiz zararı en alt seviyeye çekmek, sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamak, ve
  • Doğaya bırakılan Karbon Ayak İzimizi azaltmaktır.

Hedef ve Stratejilerimiz

Sürdürülebilirlik kilit performans göstergelerimiz olarak hedeflerimiz ve iş stratejilerimiz arasında yer almaktadır. Iklim değişikliği, karbon ekonomisi ve diğer sürdürülebilir faaliyetler tanımlanmıştır. Bu faaliyetlerin çıktıları;

  • Operasyonlardan kaynaklı emisyonları azaltılması,
  • Doğada daha az karbon ayak izi bırakan ürünler geliştirilmesi ve üretilmesi,
  • Çevre dostu teknoloji ve tekniklerin kullanılması,
  • Sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol alınmasıdır.

Sera Gazı Emisyonları

Sera gazı salım sınırlamaları Bak Ambalaj'ın iş yapış tarzının bir parçasıdır. Bak Ambalaj içinde bulunduğu tüm operasyonların ve üretim süreçlerinin çevre etkisini ölçerek, sürekli iyileştirme hedefi içinde sera gazı emisyonları ve çevreye zararlı etkileri sektörel karşılaştırmalara paralel olarak azaltacak ve ülke çapında öncü kuruluşlardan biri olacaktır.

Bak Ambalaj, şirketlerin sera gazı salınımları ve iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcılarla paylaşmaları yönünde önemli bir adım olan Karbon Saydamlık Projesi’ne 2010 yılından itibaren raporlama yapmaktadır.